Принципи (кодекс) корпоративного управління

Принципи (кодекс) корпоративного упрвління Загальними зборами акціонерів Товариста не приймались.
Comments